Marketing‎ > ‎

เบทาโกรจับมือลูกค้าร้านอาหาร โรงแรม เติบโตพร้อมกันอย่างยั่งยืน ขยายเบทาโกร ช็อป สู่ 200 สาขา ในปีหน้า

posted Mar 27, 2017, 7:42 PM by Maturos Lophong


เครือเบทาโกร ชูจุดแข็ง “เบทาโกร ช็อป” ร้านค้าส่งผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ ทั้งด้านสินค้า บริการ และทีมงานดูแลลูกค้า เป็นทั้ง “คู่คิด” และ “คู่ค้า” เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน เพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าเข้ าถึงผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรมทั่วประเทศ รองรับการท่องเที่ยวไทยที่ ขยายตัว ตั้งเป้าแตะ 200 สาขาในปีหน้า พร้อมจัดแคมเปญคืนกำไร เบทาโกร ช็อป เฮง เฮง ปีที่ 4– เครือเบทาโกร จัดงานจับรางวั ลครั้งใหญ่ เบทาโกร ช็อป เฮง เฮง ปีที่ 4 ณ ร้านเบทาโกร ช็อป สาขาประชาชื่น กรุงเทพฯ เพื่อเป็นกิจกรรมขอบคุ ณลูกค้าผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรมและผู้บริโภค ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนผ ลิตภัณฑ์คุณภาพจากร้านเบทาโกร ช็อป ทั่วประเทศ โดยมีแขกผู้มีเกี ยรติจากภาคราชการและเอกชน พร้อมด้วยผู้บริหารเครือเบทาโกร นำโดย ดร.ณรงค์ชัย ศรีสันติแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงานปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจอาห าร ทำพิธีจับรางวัลและร่วมเป็นสั กขีพยาน

ดร.ณรงค์ชัย ศรีสันติแสง รองกรรมการผู้จัดกา รใหญ่บริหาร สายงานปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจอาห าร เครือเบทาโกร กล่าวว่า ธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไท ยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรมในปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกวั ตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ มาประกอบอาหารให้กับผู้บริโภค เห็นได้จากอัตราเติบโตของร้านเบ ทาโกร ช็อป ซึ่งโตเฉลี่ย 20-25% ต่อปี โดยมียอดขายในปีพ.ศ.2559 ที่ผ่า นมากว่า 5,000 ล้านบาท เครือเบทาโกรจึงมีแผนที่จะเพิ่ม ช่องทางการกระจายสินค้าคุ ณภาพให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ กลุ่มฟู้ดเซอร์วิสทั่วประเทศ รวมถึงผู้บริโภคทั่วไป ด้วยการขยายสาขาเบทาโกร ช็อป ในอีกหลายจังหวัดและในกลุ่มประเ ทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สปป.ลาว และกัมพูชา ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 166 สาขา เพิ่มเป็น 200 สาขา ในปีพ.ศ.2561 นอกจากนี้ จะมีการนำสินค้าใหม่มาวางจำหน่า ย ปรับรูปแบบร้าน และเพิ่มการเปิดให้บริการทุกวัน ครบทุกสาขา เพื่อตอบสนองความต้องการของลู กค้ามากยิ่งขึ้น โดยตั้งเป้ายอดขายในปีพ.ศ. 2560 นี้ไว้ที่ 6,500 ล้านบาท

“เบทาโกร มีความตั้งใจที่จะพัฒนามาตรฐานก ารผลิตสินค้าอาหารในภูมิภาคต่าง ๆ ให้ก้าวไปอีกขั้น และมีส่วนช่วยเสริมสร้างคุ ณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริ โภคให้เข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยสูงได้สะดวกขึ้ น เบทาโกร ช็อป เป็นอีกช่องทางสำคัญในการเข้าถึ งผู้บริโภค ซึ่งเรายังตอกย้ำจุดเด่นและมุ่ง พัฒนาในเรื่องคุณภาพของสินค้า การบริการ และทีมงานคุณภาพ ที่ทำหน้าที่ดูแลลูกค้า เป็นทั้ง “คู่คิด” และ “คู่ค้า” ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม ซึ่งนำผลิตภัณฑ์จากเบทาโกรไปเป็ นวัตถุดิบใน การทำอาหารส่งต่อให้กับผู้บริโภ ค ด้วยการช่วยพัฒนาต่อยอดการทำธุร กิจในด้านต่างๆ เช่น ช่วยคิดเมนูอาหารพัฒนาสูตร รสชาติอาหาร การตอบโจทย์ให้ได้ตรงกับความต้อ งการของลูกค้า เช่น ตัดแต่งเนื้อสัตว์ในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นพิเศษ รวมทั้งการบริหารจัดการภายในร้า น เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตอ ย่างยั่งยืน” ดร.ณรงค์ชัย กล่าว


สำหรับงานจับรางวัลครั้งใหญ่ เบทาโกร ช็อป เฮง เฮง ในวันนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 เพื่อเป็นกา รคืนกำไรให้กับลูกค้าผู้ประกอบก ารร้านอาหาร รวมถึงผู้บริโภคทั่วไป และร่วมลุ้นผู้โชคดีที่จะได้รับ รางวัลใหญ่ รถกระบะ โตโยต้า รีโว แคป พรีเมี่ยม ทีอาร์ดี สปอร์ตติโว เอ7 และของรางวัลอื่นๆ อาทิ รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า ฟีโน่ พรีเมี่ยม สร้อยคอทองคำ และ Gift Voucher จากชิ้นส่วนมากกว่า 1.5 ล้านใบทั่วประเทศ โดยมีระยะเวลาการส่งคูปองร่วมกิ จกรรมตั้งแต่ เดือนกันยายน 2559 – เดือนกุมภา พันธ์ 2560 ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้จัดงานจับรางวัลมอบโชคชั้นที่ 1 ในภูมิภาคต่างๆ ไปแล้วถึง 2 ครั้ง และภายในงานสนุกกับมินิคอนเสิร์ ตจากศิลปิน อ๊อฟ ปองศักดิ์ โดยแคมเปญ “เบทาโกร ช็อป เฮง เฮง” จะจัดขึ้นอีกในปีต่อๆ ไป โดยหมุนเวียนไปในจังหวัดต่างๆ

เครือเบทาโกร เริ่มธุรกิจร้านค้าส่ง หรือ เบทาโกร ช็อป ตั้งแต่ปีพ.ศ.2547 เพื่อเป็นช่อ งทางสำคัญ ในการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเครือเบทาโกร ถึงมือลูกค้าและผู้บริโภคทั่วปร ะเทศ โดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เน้นกลุ่มฟู้ดเซอร์วิส ได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ ซึ่งเป็นฐานลูกค้าที่สำคัญขนาดใ หญ่ โดยมีระบบการจัดเก็บและขนส่ งที่รักษาอุณหภูมิเพื่อคงความสด สะอาด ปลอดภัย สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าจากโ รงงานต้นทางจนถึงจุดกระจายสินค้ าสู่ลูกค้าและผู้บริโภค
Comments