Marketing‎ > ‎

พาณิชย์ จับมือเซ็นทรัลฯ จัดกระเช้าสินค้า GI ต่อยอดขยายตลาด

posted Nov 13, 2017, 7:11 PM by Maturos Lophong


กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเซ็นทรัลฟู้ดรีเทล สนับสนุนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เฟ้นหาของดีของหายากต่อยอดสร้างโอกาสขาย จัดเป็นกระเช้า GI ให้ผู้บริโภคได้ซื้อหาเป็นของขวัญปีใหม่

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ นางสาวภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับบริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในการส่งเสริมสินค้า GI ไทยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง โดยร่วมกันสรรหาสินค้า GI ไทยที่มีเอกลักษณ์พิเศษ คุณภาพดีจากแหล่งผลิต

ทั้งนี้ ในปี 2560 ได้ร่วมกันขยายจุดจัดจำหน่ายสินค้า GI ภายใต้ชื่อ GI Corner ใน เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต และท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ ซึ่งเปิดแล้ว 79 สาขาทั่วประเทศ โดยสินค้าขายดี เช่น มะขามหวานเพชรบูรณ์ ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง สับปะรดตราดสีทอง และมีสินค้าเข้าใหม่ ได้แก่ ส้มสีทองน่าน จากวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวานสีทอง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ซึ่งจะวางจำหน่ายปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561

อย่างไรก็ตาม ทางกรมฯ และเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ยังได้ต่อยอดสินค้า GI สู่กระเช้าสินค้า GI ซึ่งเป็นครั้งแรกที่สินค้า GI ถูกนำมาจัดเป็นกระเช้าปีใหม่ โดยเฉพาะ 3 แบบ 3 ราคา เริ่ม 1,690 บาท 1,790 บาท และ 1,900 บาท นอกจากนี้ สินค้า GI บางรายการยังถูกนำไปใส่ในกระเช้าปีใหม่ เช่น กระเช้าสินค้าชุมชน, กระเช้าผลไม้ รวมถึงผู้บริโภคยังสามารถเลือกสินค้า GI ที่ชื่นชอบหรืออยากมอบแก่คนสำคัญช่วงส่งท้ายปี นำไปจัดกระเช้าในแบบของตัวเอง ในราคาที่พึงพอใจ ได้ที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ ซึ่งมั่นใจว่าผู้รับกระเช้าจะได้สินค้า GI ดีมีคุณภาพ รสชาติจากแหล่งผลิตต้นกำเนิดและยังกระจายรายได้ไปถึงมือเกษตรกรผู้ปลูก GI corner มี 79 สาขา มีสินค้า GI จำหน่าย 48 สินค้า 83 รายการ แต่จะมีวางตามฤดูกาล เช่น ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กาแฟดอยช้าง กาแฟดอยตุง ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง สับปะรดภูแลเชียงราย ชาเชียงราย (ขายภาคเหนือ) กาแฟดงมะไฟ (ขายเฉพาะในโคราช)

นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีแผนที่จะร่วมมือกับเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าด้วยการสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตสินค้า GI ที่ดีมีคุณภาพต่อไป และรับซื้อสินค้าที่ได้ผ่านมาตรฐาน GI จนได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยแล้วอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนเกษตรกรให้มีความสามารถในการทำตลาดโมเดิร์นเทรด ด้วยการเริ่มโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 16 ราย สินค้าที่ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แล้วจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกสินค้ามาวางจำหน่ายในเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการทางการตลาดอย่างครบวงจร และปี 2561 จะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการนี้เพิ่มอีก 10 ราย

สำหรับกิจกรรมนี้จะช่วยกระตุ้นตลาดช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ซึ่งราคากระเช้าที่ร่วมในกิจกรรมนี้จะมีราคาตั้งแต่ 295-19,200 บาท โดยกระเช้าที่คาดว่าจะได้รับความสนใจจะอยู่ที่ 1,000 บาทขึ้นไป และปีนี้คาดว่าภาพรวมมูลค่ากระเช้าจะมีมากกว่า 2,400 ล้านบาท โดยจะเป็นมูลค่าเท่ากับปี 2558 ขณะที่กลุ่มเซ็นทรัลคาดว่ายอดจำหน่ายกระเช้าปีใหม่จะเติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 และเท่าที่ประเมินภาพรวมกำลังซื้อของประชาชนเริ่มกลับมาแล้วตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยในช่วงแค่ 11 วันของเดือน พฤศจิกายนมียอดใช้จ่ายเกินกว่าร้อยละ 20 ตามกระแสโครงการชอปช่วยชาติ แม้ปีนี้จะมีโครงการนี้เร็วแต่ทำให้กระตุ้นภาพรวมเศรษฐกิจและยอดรวมมูลค่าการค้าได้เป็นอย่างดี

Comments