Marketing‎ > ‎

ซีกัลรุกตลาด B2B เดินหน้าติดปีกร้านอาหาร SME

posted Jun 26, 2018, 7:18 PM by Maturos Lophong

SPECIAL INTERVIEW :นายอรุณ เรืองจรุงพงศ์

กรรมการผู้บริหาร บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด

ซีกัลรุกตลาด B2B เดินหน้าติดปีกร้านอาหาร SME

ด้วยเทคนิคกลยุทธ์ Digital Marketing ปูทางสู่ความสำเร็จแบบ Win-Win Strategy’ 


- สรุปทิศทางการเติบโตของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารระดับ SME ในไทย และคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

ปัจจุบันทิศทางการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารในยุค 4.0 คงปฏิเสธไม่ได้ถึงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรมและการพัฒนาในโลกของข้อมูล (Big Data)

1.ด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรม จากข้อมูลของ World Economic Forum (WEF) ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ประจำปีที่เรียกว่า The Global Competitiveness Report (GCR) จาก 137 ประเทศ โดยตีความสามารถจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยพื้นฐาน (Basic requirements) ปัจจัยยกระดับประสิทธิภาพ (Efficiency enhancers) ปัจจัยนวัตกรรมและศักยภาพทางธุรกิจ (Innovation and sophistication factors) โดยปัจจัยด้านนวัตกรรมและศักยภาพทางธุรกิจ ในปี 2561 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 47 จากปัจจัยนี้บ่งชี้ความสัมพันธ์ของธุรกิจร้านอาหารระดับ SME ในประเทศไทย เพราะเป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องจากสัดส่วนในการเข้าถึง,การใช้,ความเร็วอินเทอร์เน็ตและความสามารถของเทคโนโลยีจากพฤติกรรมการใช้ของคนไทย เพราะ Internet (อินเทอร์เน็ต) ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ทำอะไรและสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต ทำให้การเติบโตของธุรกิจร้านอาหารระดับ SME หนีไม่พ้นจากความคิดที่ว่า “อินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่ง” หรือ Internet of Things (IoT) ที่รวมถึงการนำเทคโนโลยีจากอินเทอร์เน็ตควบรวมกับการใช้นวัตกรรมเพื่อใช้เป็นประโยชน์สูงสุด อย่างเช่น การใช้ประโยชน์จาก Wearables อย่าง Apple Watch ในการสั่งอาหารส่งถึงมือผู้สั่งตามระบบ GPS หรือจะใช้เทคโนโลยีจาก Smart Retail ในการสร้าง E-community เพื่อรวบรวมร้านอาหารให้ลูกค้าเลือกได้อย่างเสมือนจริง สามารถสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และถูกจัดส่งถึงมือลูกค้าในระยะเวลาอันสั้นโดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่ร้านอีกต่อไป

2.การพัฒนาในโลกของข้อมูล (Big Data) หรือจะเรียกได้ว่า “ใครมีข้อมูลมาก ก็มีอำนาจมาก” ธุรกิจร้านอาหารระดับ SME อาจจะคิดว่าข้อมูลพฤติกรรมการทาน, จำนวนการมาใช้บริการแต่ละครั้งของลูกค้า (Average per Bill) หรือข้อมูลส่วนตัวอย่างวันเกิด (Customer Data Base) ล้วนเป็นข้อมูลสำคัญในการต่อยอดธุรกิจร้านอาหารระดับ SME ให้เกิด Customer Loyalty หรือที่เรารู้จักกันในรูปของ CRM (Customer Relationship Management) ที่จะทำให้ทราบถึงพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างชัดเจน การที่จะนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเป็นส่วนสำคัญที่ธุรกิจอาหารจะต้องมาใช้ในการขับเคลื่อน วิเคราะห์ โฟกัสให้ถูกจุดในการแข่งขันแบบเรียลไทม์ เพื่อหาแนวโน้มและคาดการณ์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค

สำหรับการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจร้านอาหาร SME ซีกัลมองว่าธุรกิจร้านอาหารมีโอกาสในการเติบโตในหลายด้าน อย่างเช่น การใช้เทคโนโลยีช่วยในการทำ Food Delivery เพราะมีข้อมูลจากบริษัทวิจัยตลาดยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลระบุว่า ธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่ในประเทศไทยได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ.2560 มีอัตราการเติบโตประมาณ 2.4% และมีการคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี อย่างน้อย 3%

ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในระยะนี้เกี่ยวกับการเกาะกระแส Sport Marketing ที่ดึงกระแสฟุตบอลโลกในขณะนี้มาผสมกับการทำ Food Delivery ที่กำลังเติบโตในยุคดิจิตอลมาเป็นกำลังสำคัญในการทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมร้านอาหารและจัดส่งอาหารให้กับกลุ่มลูกค้า เพราะจากพฤติกรรมของการชมฟุตบอลโลก ซึ่งหนึ่งแมตช์การแข่งขันเท่ากับ 90 นาที การที่จะออกไปซื้อของกินนั้นเป็นเรื่องที่ยากสำหรับคอบอลทั้งหลาย ทำให้การคิดค้นระบบธุรกิจคนกลาง อย่าง Grab Food, LINEMAN หรือจะ Food Panda มีบทบาทและเหมือนเป็นตัวเชื่อมระหว่างร้านอาหารและลูกค้าได้ ด้วยกระแสฟุตบอลโลกปีนี้ บวกกับพฤติกรรมที่คนเข้าถึงออนไลน์ได้ง่าย จึงมองว่าธุรกิจร้านอาหารระดับ SME มีโอกาสเติบโตและสร้างความรู้จักจากกระแสบอลโลกและ Deliver อาหารให้ลูกค้าได้ง่ายขึ้น- ซีกัลกับแนวทางการปรับตัวด้วย Digital Marketing เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ใหม่ของคนยุคปัจจุบัน

· แนวทางการปรับตัวสู่ Digital Marketing ของซีกัลนั้น จะเน้นการปรับตัวใน 2 Part หลักๆ

1.การปรับแผนกลยุทธ์การสื่อสารมุ่งเน้นการผสมผสานการทำ Digital Strategy ควบคู่กับ Traditional Media ในอัตราส่วนที่ลงตัว

Digital Strategy กลยุทธ์ที่สำคัญจากสื่อนี้ ซีกัลจะเน้นการทำ Social Listening Tools อย่าง Social Media Channel Management คอยดูแลและทำ Content ผ่านช่องทางต่างๆ, ทำ Follower Analysis และการทำ Content Engagement ทั้งจากตัวสื่อที่เป็นของซีกัลเองหรือจะช่องทางอื่นๆ เพราะเราให้ความสำคัญของการทำ Customer Satisfaction เพื่อเป็นแนวทางในการหาข้อมูลทำ Branded Content จากสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆ โดยยังมีการแฝงไปกับการขายโดยที่ไม่ให้ลูกค้ารู้สึกถึงความยัดเหยียดที่แบรนด์ถ่ายทอด Content ส่งต่อให้ผู้บริโภค สำหรับ Digital Tools ที่สำคัญอย่าง Facebook ซีกัลได้มีการปรับและเปลี่ยนแผนกลยุทธ์สำหรับสื่อนี้อยู่เสมอๆ ทั้งรูปแบบ Art Direction และ VDO Content เพื่อให้การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจและเข้าถึงกลุ่มคนในจำนวนกว้างได้ง่ายขึ้น โดยมีการเลือกใช้ Social Influencers เพื่อปรับภาพลักษณ์ Brand Image ให้มีความ Fresh มากขึ้น โดยปีนี้ ที่ซีกัลครบรอบ 47 ปี เราได้คุณ เต๋อ-ฉันทวิชช์ มาเป็น Brand Ambassador เพื่อแสดงภาพลักษณ์ ความรู้สึก ของแบรนด์ที่ชัดเจนในมุมมองที่ Friendly เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการทำอาหารว่าเป็นเรื่องสนุกและง่าย นอกเหนือจากการใช้ Brand Ambassador ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงจุดยืนของแบรนด์แล้ว ในยุค Digital Age การทำ Content ผ่าน Social Influencer ก็กำลังเป็นกระแสที่มาแรง ซึ่งทางซีกัลได้มีการใช้ KOL ที่มีชื่อเสียงในด้านต่างๆ เช่น ดีเจภูมิ-ภูมิใจ ตั้งสง่า ในสาย Clean Food, Bearhug สาย Lifestyle, Pocky on the run คู่รักเซเล็ปสาย Lifestyle อย่างคุณป๊อก และคุณมาร์กี้ จิราธิวัฒน์, คุณ Evefee Youtuber ชื่อดังสาย Cosmetic และคุณ BoomTharis นักรีวิวสายอสังหาฯ โดย Influencer ชื่อดังเหล่านี้เราให้ทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวเชื่อมและตัวแปลภาษา เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่แบรนด์ต้องการสื่อสาร ให้สนุกและง่ายในมุมที่กว้างขึ้น

นอกจากนี้ซีกัลใช้ Line@ Seagull Brand เพื่อเป็นเสมือนเครื่องมือสื่อสารให้เกิน Two Ways Communication เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) ในการต่อยอด Social Engagement ที่ยั่งยืนต่อไป

2. การเพิ่มโอกาสเติบโตใน Market Segmentation ในช่องทาง E-commerce

สำหรับ Digital Platform ซีกัลแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักดังนี้

ส่วนแรก การพัฒนาระบบรองรับเวปไซด์ www.seagull-brand.com ในส่วนการให้ข้อมูภายใน 24 ชั่วโมง Chat Responsive, ระบบการชำระเงินออนไลน์ และระบบขนส่ง

ส่วนที่สอง ซีกัลขยายเขื่อข่าย E-commerce Strategic Partners เช่น Lazada, Shopee, JD.com และ Shopat24.com เพื่อให้การเข้าถึงแบรนด์เป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น- นโยบายการขยายฐานลูกค้ากลุ่มธุรกิจร้านอาหารระดับ SME พร้อมพัฒนาสู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

สำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจร้านอาหาร SME ซีกัลเองมีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์และความรู้พื้นฐานในการประกอบธุรกิจ เพื่อรากฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง ซีกัลมุ่งพัฒนาในการเป็น Partner อย่างยั่งยืน โดยในปีนี้ ซีกัลได้จัดกิจกรรมพิเศษไปแล้ว 3 กิจกรรม เพื่อแนะแนวทางในการทำการตลาดยุคดิจิตอลและขอบคุณร้านอาหารที่เป็นพันธมิตรกันอย่างยาวนาน

· กิจกรรมแรก การเปิดคลาสสอนทำขนมคัพเค้กฟองดองรูปแบบใหม่เพิ่มเสน่ห์ปลายจวัก พร้อมการฟังสัมมนาปรับมุมมอง Mindset เรื่องความรัก โดยผู้เขียนหนังสือและ Life Coaching ชื่อดัง โค้ชจิ๊บ อติกานต์ หนุนภักดี ได้ทั้งวิธีการทำขนมเค้กเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจ พร้อมข้อคิดดีๆ ในการดำเนินชีวิต

· กิจกรรมที่สอง ซีกัลได้จัดสัมมนา โดยระดมเหล่ากูรูในธุรกิจอาหารและออนไลน์ชั้นนำของไทย โดยเชิญ คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ นายกสมาคม E-Commerce ไทยและผู้ก่อตั้ง Tarad.com คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร EVP Head of Marketing ธ.ไทยพาณิชย์ และคุณไมเคิล-เกษมศักดิ์ ศิริรักษ์ บล็อกเกอร์อาหาร ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ Starving Time เพื่อให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์กับ SME ในการก้าวสู่ความสำเร็จในธุรกิจอาหาร หัวข้อ ‘Seagull SME Restaurant Marketing 4.0’ ภายใต้คอนเซ็ปต์เทคนิคการทำตลาดในยุคดิจิตอล ที่มาเล่าถึงเคล็ดลับ แนวทางสู่ความสำเร็จและแชร์ประสบการณ์ เพื่อเหล่า SME ได้เห็นภาพอย่างชัดเจน รวมถึงเทคนิคการเลือกเครื่องครัวให้เหมาะสมกับธุรกิจอาหารด้วย

· กิจกรรมที่สาม ซีกัลได้รวบรวม พันธมิตรร้านอาหาร 47 ร้านทั่วประเทศไทย จัดออนไลน์แคมเปญ ฉลอง Seagull 47th Anniversary ภายใต้คอนเซ็นป์งาน ติด Hashtag #ซีกัล 47 ปี พาทัวร์ 47 ร้าน เพื่อเป็นการ Create Content และประชาสัมพันธ์ควบคู่กับการขยายฐานกลุ่มลูกค้าร่วมกัน

จากการที่ซีกัลดำเนินกิจกรรมทางการตลาดด้าน Seagull SME ซึ่งในแต่ละกิจกรรมมีการลงทุนที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่ทางแบรนด์ได้กลับมาดังนี้

1. Market Expansion Strategy ถึงแม้ซีกัลจะมีภาคส่วนที่รับผิดชอบลูกค้าเชิงพาณิชย์ก็ตาม แต่การเข้าถึงลูกค้ากลุ่ม SME ที่มีจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆก็ถือเป็นความท้ายทายในการบุกตลาด Blue Ocean นี้ เพราะลูกค้ากลุ่มนี้มีการใช้งานที่ค่อนข้างหนักเมื่อเทียบการใช้งานในครัวเรือนปกติทั่วไป ทำให้เกิดการซื้อเพื่อทดแทนเครื่องครัวที่มีการสึกกร่อน นอกเหนือจากคุณภาพสินค้า ความคงทน เมื่อเทียบกับราคาแล้ว ซีกัลมองถึงความสัมพันธ์ในระยะยาวที่จะส่งผลต่อ Customer Loyalty ในอนาคต ซึ่งปีที่ 47 ซีกัลร่วมกับร้านอาหาร 47 ร้านทั่วประเทศไทยจัดแคมเปญการตลาดโปรโมทร้าน โปรโมท Seagull Gladiator 4DX ร่วมกัน และยังคงจัดกิจกรรม Activation อย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนออนไลน์และออฟไลน์ โดยจัดสรรการใช้งบประมาณการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Seagull SME ทั้งปี โดยรวมประมาณ 3 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นอัตราส่วนการลงทุนที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับงบการตลาดทั้งปีที่ตั้งอยู่ที่ 30 ล้าน ในทางกลับกัน สิ่งที่ซีกัลและผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับกลับมาต่อยอดธุรกิจในอนาคตสามารถสร้างเม็ดเงินได้ถึง10 เท่า นอกเหนือจากนั้นคือ “Relationship” ในระยะยาว เพื่อสร้าง Brand Recognition on Customer First Thought ให้ลูกค้านึกถึงซีกัลเมื่อคิดถึงอุปกรณ์ครัว

2. Strategic Partners Strategy การร่วมมือในการทำการตลาดของหลายๆแบรนด์ ทำให้เกิดเสียงที่ดังขึ้น หรือ Momentum ที่ดังและชัดขึ้น ซึ่งแต่ละกิจกรรมซีกัลได้สร้างพันธมิตรทางธุรกิจตั้งแต่ Downstream to Upstream การผูกมิตรทั้งทางบริษัทและภาคส่วนที่จัดกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีตั้งแต่ B2B และ B2C ผลลัพธ์แผงที่ตามมาก็คือ ซีกัลยังสามารถทำช่องทางขายตรงในรูปแบบจัดโปรโมชั่นให้ Corporate ได้ต่อเนื่อง

3. Market Barrier การสร้างเขื่อข่ายและขยายอาณาเขตในกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร SME การสร้างพันธมิตรทางธุกิจที่แข็งแรงจะสร้างกำแพงให้คู่แข่งเข้าถึงตลาดกลุ่มนี้ได้ยากขึ้น และเสริมไม่ให้ผู้เล่นรายย่อยครองส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มนี้ได้มากขึ้น

4. Different Brand Perspective Perception ซีกัลจัดกิจกรรม Seagull SME ในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ของซีกัลที่แตกต่างไปจากเดิม และแตกต่างจากการเล่าเรื่องของเครื่องครัวทั่วไปในท้องตลาด และสร้างจุดยืนแบรนด์ที่ชัดเจน เจาะกลุ่มตลาดคนรุ่นใหม่มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันนอกเหนือจากฟังก์ชั่นการใช้งานของผลิตภัณฑ์แล้ว การทำ Value Added ก็สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน เพราะกระแสโซเชียล ผู้บริโภคจะเป็นกระบอกเสียงแทนแบรนด์ก็ต่อเมื่อเค้าภูมิใจ หรือรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับแบรนด์นั้น (Organic Engagement)

- กลยุทธ์การต่อยอดองค์ความรู้สู่ความสำเร็จของธุรกิจร้านอาหารระดับ SME ในยุค 4.0 ด้วย Digital Marketing

กลยุทธ์ที่สำคัญที่จะต่อยอดธุรกิจร้านอาหารในกลุ่ม SME ในยุค 4.0 นั้น คือการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการทำการตลาดดิจิตอล เสมือนการติดอาวุธให้ลูกค้าซีกัลกลุ่ม SME นอกเหนือจาก Digital Strategy แล้ว ซีกัลพร้อมให้คำปรึกษา พร้อมเป็น Strategic Partner เพื่อนคู่คิดสร้างกลยุทธ์เพื่อการเริ่มต้นธุรกิจที่มั่งคง และยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการตั้งต้นงบประมาณที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง การจัดการ Financial Management สำหรับการตั้งต้นเงินลงทุนที่เหมาะสม ก็เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับธุระกิจ SME ความคุ้มค่ากับเงินลงทุนเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

องค์ประกอบหลักสู่ความสำเร็จของกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร SME ประกอบด้วย 2 ปัจจัยดังนี้

ปัจจัยแรก การก้าวสู่ยุค 4.0 การทำการตลาดส่วนใหญ่ของ SME จะก้าวเข้ามาในส่วนของ Digital เป็นหลัก ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่มีการแข่งขันเร่งรีบอยู่ตลอดเวลา การทำการตลาดแบบ Integrated Media โดยให้น้ำหนักไปยังพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายและ การเลือกใช้สื่อให้เหมาะสม สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมี Core Content ที่แข็งแรงและน่าสนใจ เพราะแต่ละวันมี Content เกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมากทั้งที่เป็นแกนสาระสำคัญ และที่ผ่านตามาและผ่านไปไม่ถูกจดจำ Clutter Advertising

ปัจจัยที่สอง การมี Business Partner ที่ดีถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง เพราะซีกัลเล็งเห็น แนวคิดการทำธุรกิจที่ไม่ได้เป็นการแข่งขันในด้านของราคาหรือความอร่อยของอาหารเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการแข่งขันในเรื่องของ Connection การมีเครือข่ายพันธมิตรที่เกื้อหนุนกัน ส่งผลต่อด้านการสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจในแบบ Win-Win Situation ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบ B2B หรือ B2C เพราะซีกัลเชื่อว่า ลูกค้าสามารถอยู่ได้แบบแข็งแรงและยั่งยืน เราก็จะอยู่ได้เช่นกัน

- ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจร้านอาหารระดับ SME สามารถแจ้งเกิดได้ในปัจจุบัน

องค์ประกอบที่ทำให้ธุรกิจร้านอาหารสามารถแจ้งเกิดได้ในปัจจุบัน คงหนีไม่พ้นปัจจัยหลักอย่าง รูปแบบอาหาร ความอร่อย และการบริการ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์นั้นๆ Social Listening ในยุคปัจจุบันได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ในกลุ่มของสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการเคลื่อนไหวในตลาดที่ค่อนข้างสูง การทำ Research and Development ซึ่งในปัจจุบันด้วยอิทธิพลของ Social Media ทำให้ร้านอาหารหันมาสนใจเรื่อง Food Visualization กันมากขึ้น เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งในการทำการตลาดในยุคนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การที่ผู้บริโภคเข้าร้านมาแล้วถ่ายรูปอาหารหรือบรรยากาศของร้านแล้ว Share ลงพื้นที่ Social ยิ่งอาหารออกมาดูดี ดูแตกต่างมากเท่าไหร่ ก็จะเกินการแชร์ต่อหรือส่งต่อให้กับเพื่อนหรือคนรู้จัก เพราะนอกจากการที่มี Food Blogger ที่ปัจจุบันเชื่อถือได้ในระดับนึงแล้ว การบอกต่อจากเพื่อนหรือคนสนิทเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้ประกอบการต้องไม่ลืมนึกถึง (Word of Mouth) อย่างการโพสต์ในสื่ออย่าง Instagram ที่มีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มในวงกว้างขึ้นเรื่อย (การเล่าเรื่องด้วยภาพ)

ซึ่งซีกัลยังมุ่งพัฒนาจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสร้างสังคมที่แข็งแรง เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป (Sustain Ability)Comments