Motor & Energy‎ > ‎

ปตท. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เปิดตัว ITP

posted Jun 24, 2019, 1:52 AM by Maturos Lophong

ปตท. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เปิดตัว ITP สนับสนุนอุตฯหุ่นยนต์ ผลักดัน SMEs ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสู่ดิจิทัล

คุณอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คุณวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ดร. ณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมเปิดตัว Industrial Transformation Platform (ITP) ซึ่งเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการที่มีความต้องการใช้วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ผู้ผลิตสินค้า และ Robotics System Integrator ตลอดถึงการขอสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงิน ทั้งหมดไว้ในจุดเดียว เริ่มต้นจากการขอรับการส่งเสริมการลงทุน การขอรับคำปรึกษา การประเมินความพร้อมและความคุ้มค่าในการลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุนและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รวมถึงการจับคู่ธุรกิจกับ System Integrator (SI) โดยมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล I-industry ที่เชื่อมโยงข้อมูลอุตสาหกรรมสู่ยุค 4.0 และ single form บูรณาการแบบสำรวจข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยรายงานผลวิเคราะห์เพื่อประเมินศักยภาพธุรกิจของผู้ประกอบการ ส่งเสริมความสามารถให้กับการแข่งขันในโลกยุคใหม่ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
Comments