Real Estate‎ > ‎

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เดินหน้าภารกิจ the NEXT: Green Living

posted Mar 18, 2022, 12:59 AM by Maturos Lophong

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เดินหน้าภารกิจ the NEXT: Green Living

มาตรฐานการอยู่อาศัยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ส่งมอบสังคมคุณภาพจากรุ่นสู่รุ่น เพิ่มมูลค่าโครงการในอนาคต


ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ยกระดับการพัฒนาโครงการด้วยการสร้างมาตรฐานใหม่ พัฒนาบ้านทุกโครงการให้ก้าวสู่สังคมคุณภาพที่สามารถอยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ the NEXT: Green Living ใส่ใจในบริบทด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมุ่งมั่น พัฒนา ‘พื้นที่ส่วนกลางรักษ์โลก’ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ลูกบ้าน ดันมูลค่าโครงการให้เติบโตยิ่งขึ้นในอนาคต


นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ (LALIN) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี’ เปิดเผยว่า ล่าสุด บริษัทฯ ได้นำวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ ‘Lalin the NEXT’ มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ พร้อมกำหนดเป้าหมายให้ทุกโครงการจะต้องพัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ จึงเป็นที่มาของภารกิจ the NEXT: Green Living เพื่อสร้างชุมชนคุณภาพที่สามารถอยู่อาศัยร่วมกันได้ในทุกเจนเนอเรชั่น


the NEXT: Green Living การพัฒนาโครงการเพื่อก้าวสู่ชุมชนคุณภาพอย่างยั่งยืน

“ต่อไปนี้การสร้างสรรค์โครงการของเราจะพัฒนาควบคู่ไปกับการใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม โดย ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ได้นำแนวคิดการบริหารแบบ ESG : Environmental (สิ่งแวดล้อม) ,Social (สังคม) และ Governance (บรรษัทภิบาล) ทำให้เกิดเป็นภารกิจ the NEXT: Green Living ที่ส่งเสริมให้การพัฒนาบ้านในทุกโครงการของเราเป็นบ้านที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์แบบ โดยได้ออกแบบทุกส่วนของโครงการให้เป็นโครงการสีเขียว เอื้อประโยชน์แก่ผู้อยู่อาศัยและคำนึงถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการรักษ์โลก และที่สำคัญเราได้คิดเผื่อเพื่อการอยู่อาศัยในอนาคตไว้ได้อย่างลงตัว” นายชูรัชฏ์ กล่าว
Comments