Real Estate‎ > ‎

สมาคมสถาปนิกสยามฯเปิดกิจกรรมงานสถาปนิก’60 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling

posted May 4, 2017, 10:40 PM by Maturos Lophongสมาคมสถาปนิกสยามฯ เปิดกิจกรรมงานสถาปนิก’60 โชว์ องค์ความรู้ แนวคิด นวัตกรรมการออกแบบหลากมิติ พร้อมเชิญชวนสถาปนิก วิศวกร วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป หาคำตอบ ทุกมุมมองของบ้าน ภายในงาน พร้อมโชว์สุดยอดเทคโนโลยี ระดับนานาชาติ เผยผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และตัวแทนจำหน่าย ร่วมจัดแสดงสินค้ารวม 93% จากพื้นที่ทั้งหมด ต่างชาติแห่ร่วมจัดแสดงเพิ่มขึ้นกว่า 35% จากปีที่ผ่านมา พิเศษสุด แจกฟรีกล้าไม้ผู้เข้าชมงาน 900 ต้นต่อวัน หวังต่อยอดสร้างพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน ระหว่างวันอังคารที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่าการจัดงานสถาปนิก เป็นหนึ่งในภารกิจที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี การจัดงานในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 31 ภายใต้คอนเซปต์ “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และเข้าถึง วิชาชีพสถาปนิกมากยิ่งขึ้น การจัดงานสถาปนิกเป็นเวทีสำคัญที่จะเผยแพร่ เสริมสร้าง แลกเปลี่ยน องค์ความรู้ด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ของสถาปนิกไทยและสถาปนิกต่างประเทศให้รู้จักอย่างแพร่หลายในเวทีนานาชาติ โดยคาดหวังว่าทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประโยชน์จากการเข้าชมงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสมาคมฯระหว่างปี 2559-2561 ที่ให้ความสำคัญกับทั้งในส่วนของการดูแลสมาชิกสมาคมฯในด้านต่างๆ อาทิ ด้านวิชาชีพ วิชาการ และการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมสถาปนิกในกลุ่มประเทศอาเซียน มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของสถาปนิก เพื่อสังคมและชุมชนเมือง ฯลฯ รวมทั้งการผลิตสื่อออนไลน์ ออฟไลน์และจัดการข้อมูลเข้าสู่ระบบดิจิตัล เพื่อบริการสมาชิก และผู้สนใจให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

นายนันทพล จั่นเงิน ประธานจัดงาน สถาปนิก’60 กล่าวว่า งานสถาปนิก’60 ภายใต้ คอนเซ็ปต์ “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling ต้องการที่จะเผยแพร่แนวคิด นวัตกรรมใหม่ๆ ในวงการสถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และเปิดเป็นพื้นที่ที่มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และความคิดเห็นต่างๆซึ่งกันและกัน ทั้งในกลุ่มวิชาชีพสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา นักธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญที่สุดคือ ประชาชนคนทั่วไปที่มีความต้องการและสนใจเรื่องบ้านในหลากหลายมิติ

“การจัดงานสถาปนิกในปีนี้ไม่ได้มุ่งเน้นที่กลุ่มสถาปนิกเพียงอย่างเดียวแต่อยากให้เป็นงานของทุกคนทุกเพศวัย มีส่วนร่วม โดยกลุ่มสถาปนิกได้มาเรียนรู้ และอัพเดทความรู้ด้านวิชาชีพ เทรนด์ใหม่ๆทั้งในส่วนของวัสดุก่อสร้าง และงานออกแบบ ส่วนประชาชนทั่วไปก็สามารถมาดูไอเดียการแต่งบ้าน มาปรึกษาสถาปนิกเกี่ยวกับบ้าน และร่วมงานเสวนาต่างๆได้ ซึ่งเรามีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่สมาชิกในครอบครัวได้เลือก และนำความรู้สิ่งที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ต่อไป”

โดยพื้นที่นิทรรศการจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ บ้าน (Dwelling) องค์ประกอบบ้าน (Dwelling Element) และพื้นที่นอกบ้าน (Dwelling’s Surroundings)

สำหรับนิทรรศการ บ้าน (Dwelling) มีนิทรรศการและกิจกรรมที่สำคัญ เช่น นิทรรศการสถาปนิกแห่งแผ่นดิน (THE ARCHITECT OF THE KINGDOM) เป็นนิทรรศการที่แสดงความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯที่ท่านได้ทรงพระราชกรณียกิจเพื่ออาณาประชาราษฎร์, นิทรรศการ บ้าน บ้าน รูปเล่าเรื่อง (BAAN BAAN Photo Essay) นำเสนอเรื่องราวของการอยู่อาศัย โดยมี “คน” เป็นโจทย์สำคัญ พร้อมกับเปิดประเด็นให้ ชวนขบคิดเกี่ยวกับบทบาทของสถาปนิก และสถาปัตยกรรม ฯลฯ, นิทรรศการ บ้าน บ้าน จำลอง (BAAN BAAN Mockup) เป็นนิทรรศการในรูปแบบของหุ่นจำลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนคนทั่วไปสามารถรับรู้และง่ายต่อการเข้าใจในผลงานสร้างสรรค์ของสถาปนิก, นิทรรศการ บ้าน บ้าน ตัวอย่าง (BAAN BAAN Case Study) เป็นนิทรรศการที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ของสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในการออกแบบบ้านเดี่ยวทั้งบ้านที่สร้างใหม่ (NEW HOUSE) และบ้านที่ได้รับการออกแบบปรับปรุงจากบ้านเก่า (ADAPTIVE REUSED HOUSE) ซึ่ง นิทรรศการนี้จะทำให้ประชาชนคนทั่วไปที่เข้าชมงานได้เห็นถึงรูปแบบบ้านที่แตกต่างกันไปตามขนาดพื้นที่ใช้สอยและงบประมาณของบ้านเดี่ยวรูปแบบต่างๆ, นิทรรศการในส่วนขององค์ประกอบบ้าน (Dwelling Element) เช่น นิทรรศการชิ้นส่วนของบ้าน (Dwelling Element) โดยเปิดโอกาสให้นักออกแบบ 12 ทีมได้ทบทวน (Reconsidering) หน้าที่ของชิ้นส่วน อาทิ ประตู หน้าต่าง ฯลฯเหล่านั้นใหม่อีกครั้งว่า ชิ้นส่วนของบ้านที่ดีจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร และสร้างออกมาเป็นชิ้นส่วนของจริงในขนาดจริงสำหรับจัดแสดงนอกจากนี้ผลงานบางส่วนยังถูกแสดงออกมาภายใต้แนวคิดของ Universal Design, นิทรรศการในส่วนของพื้นที่นอกบ้าน (Dwelling’s Surroundings) เช่น นิทรรศการบริบทรอบบ้าน (Dwelling’s Surroundings) นิทรรศการพูดถึงบริบทที่อยู่รอบๆบ้าน เริ่มต้นจากภายในรั้วบ้านตลอดจนพื้นที่สวนนอกบ้าน พื้นที่ชุมชนรอบบ้าน ซึ่งมีองค์ประกอบและความสัมพันธ์เชิงสังคมของการอาศัยในชีวิตประจำวันที่แสดงออกถึงความเป็นสาธารณะมากขึ้นบริเวณพื้นที่นิทรรศการแสดงถึงความเป็นไปได้ในการออกแบบพื้นที่บริบทรอบบ้าน ประกอบไปด้วย พื้นที่สวน พื้นที่ตลาด และพื้นที่กิจกรรมสาธารณะ ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมและสันทนาการ อาทิ ASA Sketch เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจในการวาดเขียน, ลานกิจกรรม เป็นลานที่เพิ่มเติมจากตัวนิทรรศการ เช่นการโชว์การทำงานของเครื่องกลจากนิทรรศการศิลปะก่อสร้าง, ASA Guide (หมอบ้าน) เป็นพื้นที่ให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆเกี่ยวกับบ้าน เช่น หลังคาบ้านรั่ว ผนังเกิดรอยร้าว ฯลฯ โดยทีมงานสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ และมีพื้นที่ให้ความรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียให้กับผู้ที่สนใจรับชมเพื่อเข้าใจปัญหาต่างๆของบ้านได้

ในส่วนของงานสัมมนาวิชาการ ได้แก่ ASA Forum 2017 งานสัมมนาวิชาการโดยนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมทั้งในและต่างประเทศ อาทิ Studiomake / David Schafer, UID Architects / Keisuke Masuda, Architect of Sri Lanka / ฯลฯ

นายนันทพล กล่าวต่อไปว่า พิเศษสุดสำหรับการจัดงานในปีนี้คือ การ Reuse ของที่ใช้ในการจัดงานกลับมาใช้อีก อาทิ ต้นไม้ยืนต้นเมื่อเสร็จงานจะนำส่วนหนึ่งไปบริจาคให้กับ กทม. เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชนต่อไป ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ยังใช้งานได้จะนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนที่ยากไร้ และสำหรับประชาชนทั่วคณะกรรมการจัดงานร่วมกับกรมป่าไม้จะมีการแจกกล้าไม้กว่า 5,000 ต้น ให้กับประชาชนที่ไปร่วมงานทุกวันวันละ 900 ต้น ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับที่อยู่อาศัยและชุมชนต่อไป

นายศุภแมน มรรคา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดเผย ในปีนี้มีผู้แสดงสินค้านานาชาติให้ความสนใจเข้าร่วมโดยรวมมากขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 4% รวมกว่าพันตารางเมตร โดยเฉพาะบริษัทต่างชาติที่มาจัดแสดงเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 35% ซึ่งแต่ละบูธก็ได้มีการนำเอาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างที่น่าสนใจมาเสนอมากมาย มีทั้งที่ทันสมัยสวยงาม อำนวยความสะดวกสบาย เพิ่มประสิทธิภาพและความหลากหลายในการใช้ประโยชน์ ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ นวัตกรรมการดูแลรักษาคุณภาพน้ำ แบบปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตราย กับการสร้างระบบสระน้ำแร่แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดย เจ.ดี.พูลส์ (J.D.POOLS), การออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน จาก อเรย์ คอนสทัคท์ชั่น (ARRAY CONSTRUCTION) ซึ่งได้รับรางวัลจากโครงการประกวดบ้านอนุรักษ์พลังงาน ของสำนักงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน, สวิตซ์ไฟพกพาแบบไร้สาย นวัตกรรมในการเปิดปิดไฟอย่างง่ายดาย จาก ดีไอ คอนเซ็ปต์ สโตร์ (DI CONCEPT STORE), ผนังกันกระสุน ทางเลือกสำหรับผู้ต้องการความปลอดภัยในอีกระดับ จาก กรีนแลม (GREENLAM) และที่สุดแห่งกาวปูกระเบื้องใหญ่ยักษ์ รองรับการใช้งานเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย กับกาวซีเมนต์เอ็กซ์ตรีม จาก จระเข้ คอร์ปอเรชั่น เป็นต้น

Comments