Real Estate‎ > ‎

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านชี้ธุรกิจเข้าสู่จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่

posted Jul 25, 2017, 8:29 PM by Maturos Lophong

      



สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านประกาศจัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2017 ภายใต้หัวข้อ “Home Builder 4.0 ถอดรหัสนวัตกรรม นำคุณค่าสู่ธุรกิจ” ชี้ธุรกิจเข้าสู่จุดเปลี่ยน !! แนะผู้ประกอบการในธุรกิจรับสร้างบ้านต้องเตรียมความพร้อมรองรับปรับสมดุลธุรกิจ-เพิ่มคุณค่าสู่ความยั่งยืน 
นายพิชิต อรุณพัลลภ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน(HBA:Home Builder Association )เปิดเผยถึงการจัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2017ว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของสมาคมฯที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตามเจตนารมณ์ในการจัดตั้งสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเป็นองค์กรหลักของธุรกิจในสภาวการณ์ที่กำลังซื้อของผู้บริโภคยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ประกอบกับประเด็นท้าทายด้านแรงงานยังเป็นปัจจัยที่กดดันภาพรวมธุรกิจในทุกๆภาคส่วน อีกทั้งธุรกิจยังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจากกระแสเทคโนโลยี สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบทบต่อธุรกิจ การจัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ“Home Builder 4.0 ถอดรหัสนวัตกรรม นำคุณค่าสู่ธุรกิจ” จากวิทยากรสองท่านคือรศ.ดร ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการ บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาค และคณะ จากัด และ ดร.สุวรรณ จันทิวาสารกิจ อาจารย์ประจาหลักสูตร CIO วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยวิทยาการทั้งสองท่านล้วนมีประสบการณ์ทั้งในแวดวงการออกแบบ การก่อสร้าง และด้านนวัตกรรมมาร่วมคิด-ร่วมแชร์ข้อมูลต่างๆซึ่งสมาคมฯเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับสมาชิกของสมาคมฯ พันธมิตรทางธุรกิจและประชาชนทั่วไป 
“ที่สำคัญปีนี้สมาคมฯเราได้รับเกียรติจากท่านสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ “การยกระดับและเชื่อมโยงห่วงโซ่ธุรกิจบริการก่อสร้าง สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0” จะยิ่งช่วยทำให้สมาชิกของสมาคมฯได้เห็นภาพที่ชัดเจนถึงนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในธุรกิจรับสร้างบ้านที่ส่วนใหญ่ก็เป็นธุรกิจ SMEให้ปรับตัวได้ทันนำพาธุรกิจสู่ความยั่งยืน” นายพิชิตกล่าว



พร้อมกันนี้นายพิชิตยังกล่าวว่า ภายใต้บริบทต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนเป็นตัวเร่งให้ธุรกิจเข้าสู่จุดเปลี่ยน !ในหลายๆประเด็นดังนี้ คือ 1.การปรับตัวต้องรวดเร็ว 2. ในยุคที่แรงงานขาดแคลน หรือมีปัญหาด้านภาระต้นทุนที่ปรับเพิ่มขึ้น การก่อสร้างที่ใช้คนน้อยๆ แล้วหันไปใช้เทคโนโลยีด้านการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพหรือการนำเอาวัสดุก่อสร้างสำเร็จรูปมาใช้ ก็เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่ม Productivity และ3.การเข้าถึงข้อมูลของผู้บริโภคที่หลากหลายและเข้าถึงได้หลายช่องทาง เป็นเรื่องที่ภาคธุรกิจต้องปรับตัวหาจุดแข็งขององค์กร พร้อมกับสร้างจุดขายให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างความต้องการของลูกค้ากับเทคโนโลยี 

“ผมว่ากระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล Big Data ,Social Network และอื่น ๆล้วนเป็นตัวเร่งให้ผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้านต้องปรับตัวให้ทันและต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วด้วย ซึ่งเชื่อว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทหรือมีอิทธิพลต่อผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจที่จะต้องนำมาเป็นส่วนสำคัญในการปรับหรือกำหนดกลยุทธ์เพื่อพิชิตเป้าสู่การเติบโตใหม่ในอนาคต”นายพิชิต กล่าว
Comments