Real Estate‎ > ‎

ไทวัสดุ และ บ้านแอนด์บียอนด์ ขานรับการปลดล็อคภาคธุรกิจ

posted May 19, 2020, 1:21 AM by Maturos Lophong   [ updated May 19, 2020, 1:28 AM ]


ไทวัสดุ และ บ้านแอนด์บียอนด์ ขานรับการปลดล็อคภาคธุรกิจ เปิดให้บริการแล้วทุกสาขาทั่วประเทศ!!! 

ตอบรับการช้อปปิ้งแบบ New Normal ตอกย้ำการบริหารจัดการระบบการป้องกันตามมาตรการภาครัฐขั้นสูงสุด พร้อมมาตรการตรึงราคาสินค้า สร้างความมั่นใจ และช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ลูกค้าประชาชน

ไทวัสดุ และ บ้านแอนด์บียอนด์ ศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทย ในเครือเซ็นทรัลรีเทล เปิดให้บริการแล้วทุกสาขาทั่วประเทศ ตอบรับการช้อปปิ้งแบบ New Normal เว้นระยะห่างทางสังคม ตอกย้ำขั้นตอนระบบบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันขั้นสูงสุด ด้วยการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ส่งเสริมการเช็คอิน-เช็คเอาท์ผ่าน QR Code ไทยชนะ ตามแนวทางภาครัฐอย่างเคร่งครัด พร้อมมาตรการตรึงราคาสินค้า จัดจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษ เพื่อสร้างความมั่นใจในสุขอนามัย และช่วยลดภาระค่าครองชีพค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าประชาชน

นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งบ้าน ในกลุ่มเซ็นทรัล ผู้ดำเนินธุรกิจ ไทวัสดุ และ บ้านแอนด์บียอนด์ เปิดเผยว่า “ที่ผ่านมาเรายึดถือปฎิบัติตามมาตรการและคำสั่งประกาศล็อคดาวน์ของทางภาครัฐ โดยมีการปิดให้บริการของร้านไทวัสดุ และ บ้านแอนด์บียอนด์ ไปในบางสาขาโดยเฉพาะสาขาในกรุงเทพ และปริมณฑล ซึ่งในช่วงล็อคดาวน์ ไทวัสดุมีสาขาที่สามารถเปิดให้บริการได้จำนวนกว่า 30 สาขาทั่วประเทศ ส่วนบ้านแอนด์บียอนด์เปิดให้บริการได้ 2 สาขา ส่วนใหญ่เป็นสาขาในต่างจังหวัด ด้วยเพราะสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ เราคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันของประชาชน รวมไปถึงหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะสามารถเข้าถึงสินค้าเพื่อการใช้งานได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะสินค้าในหมวดเครื่องมือที่จำเป็น, สินค้าเพื่อการซ่อมบำรุง, สินค้าเพื่อการรักษาความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฯลฯ เป็นต้น และสิ่งสำคัญที่เราคำนึงถึงอยู่เสมอคือความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของลูกค้า และพนักงานทุกคนมาโดยตลอด

และจะเห็นได้ว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มทีดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนคนไทยทุกคน ส่งผลให้ภาครัฐออกประกาศมาตรการผ่อนปรนปลดล็อคภาคธุรกิจ เพื่อตอบรับความจำเป็นของประชาชน และผู้ประกอบการได้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ทั้งนี้ ไทวัสดุ และ บ้านแอนด์บียอนด์ หนึ่งในภาคธุรกิจ ที่ยืนหยัดเคียงคู่พนักงาน เพื่อนคู่ค้า และลูกค้า ประชาชน ในวันนี้ทั้งร้านไทวัสดุรวมกว่า 50 สาขา และบ้านแอนด์บียอนด์ 7 สาขา ได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบทุกสาขาทั่วประเทศแล้วทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ในรูปแบบ New Normal Life เว้นระยะห่างทางสังคม พร้อมสรรพกับสินค้าคุณภาพเพื่อบ้านที่หลากหลาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ความต้องการของลูกค้า ในราคามาตรฐาน และราคาลดพิเศษ พร้อมการให้บริการที่ครบครัน ทั้งหน้าร้าน และบริการหลังการขาย และยังคงคุมเข้มกับระบบบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันขั้นสูงสุด ด้วยการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 และเพิ่มมาตรการในการแนะนำให้ลูกค้าทุกคนที่จะเข้ามาใช้บริการ ต้องเช็คอิน และเช็คเอาท์ ผ่าน QR Code ไทยชนะ ตามแนวทางนโยบายของภาครัฐอย่างเคร่งครัด ทางไทวัสดุ และบ้านแอนด์บียอนด์ ได้จัดระบบบริหารจัดการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่ทางภาครัฐได้กำหนดทั้งในส่วนของลูกค้า และพนักงาน ใน 4 มาตรการหลักดังนี้ 
· มาตรการการคัดกรอง

1. ลูกค้า และพนักงานทุกคน จะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาที่ใช้บริการ และปฏิบัติงาน

2. กรณีลูกค้าลืมนำหน้ากากมา สามารถซื้อได้ที่จุดจัดจำหน่ายหน้ากากอนามัยของทางร้าน โดยแจ้งพนักงานที่ประจำจุดคัดกรอง

3. พนักงานทุกคนต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิ บริเวณทางเข้าพนักงานทุกครั้ง

4. ลูกค้าทุกคนต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง ณ จุดทางเข้าลูกค้า ตลอดระยะเวลาการเปิดร้าน

5. หากตรวจพบว่าพนักงานหรือลูกค้า มีอุณหภูมิ สูงกว่า 37.5 องศา เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแยก พาไปที่จุดนั่งพักที่จัดไว้โดยเฉพาะ และ

ดำเนินการตรวจยืนยันซ้ำอีกครั้ง หากอุณหภูมิไม่ลดลงต่ำกว่า 37.5 องศา เจ้าหน้าที่จะเชิญแยกนำไปบริเวณที่จัดไว้โดยเฉพาะ ดำเนินการ

ประสานงาน แนะนำให้พบแพทย์ โดยทางร้านจะไม่อนุญาตให้เข้าทำงาน หรือเข้าใช้บริการที่ร้าน

6. พนักงาน และ ลูกค้า ทุกคนต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อก่อนเข้าร้าน

7. ลูกค้าต้องลงทะเบียนเช็คอินเข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ - QR Code ไทยชนะ หรือ สมัครบัตรสมาชิก The1 เป็นการเก็บบันทึกข้อมูลผู้เข้าใช้

บริการ เพื่อทางร้านสามารถติดตามได้ในกรณีที่มีเหตุการณ์ ต้องติดตามลูกค้าเพื่อตรวจสอบหรือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม
· มาตราการการลดความแออัด

1. กำหนดระยะห่างของจุดยืนต่างๆ ที่ลูกค้าต้องรอรับบริการ หรือ รอเข้าคิวทำรายการ โดยมีการกำหนดระยะยืนด้วยเครื่องหมายให้เว้นระยะห่าง

แต่ละรายอย่างน้อย 1 เมตร โดยเฉพาะบริเวณจุดคัดกรอง, จุดแคชเชียร์,บริเวณร้านอาหารที่ต้องเข้าคิวสั่ง, ตู้ ATM และห้องน้ำ

2. พนักงานขายที่จุดขาย ต้องยืนให้คำแนะนำหรือให้รายละเอียดสินค้ากับลูกค้า โดยรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร และ ต้องไม่มีลูกค้าหรือพนักงาน

ยืนรวมกันจำนวนมากเกิน 1 คนต่อ 2 ตารางเมตร

3. จุดที่นั่งในห้อง Contractor Room ต้องเว้นระยะนั่งให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

4. จุดนั่งรับประทานอาหาร ทางร้านได้จัดทำเครื่องหมาย เว้นระยะนั่ง 1 เมตร และนั่งเยื้องกัน ไม่ให้มีจุดนั่งตรงกันแบบหันหน้าเข้าหากัน

5. ภายในลิฟท์ ได้ทำเครื่องหมายจุดยืนให้ลูกค้า และให้ยืนหันหน้าออกจากกัน

6. บริเวณบันไดเลื่อน ได้กำหนดจุดบันไดเลื่อน ให้ลูกค้ายืน 1 ขั้น เว้นระยะห่าง 2 ขั้น

7. มีการจำกัดจำนวนลูกค้าเข้าใช้บริการ ตามจำนวนที่กฏหมายกำหนดในจังหวัดนั้นๆ กรณีมีจำนวนลูกค้าเข้าใช้บริการเกินมาตรการที่กำหนด

ทางร้านได้จัดพื้นที่และเก้าอี้ให้บริการลูกค้านั่งรอบริเวณด้านหน้าทางเข้าร้าน· มาตราการเพิ่มความปลอดภัยและลดการสัมผัส

1. บริเวณจุดบริการลูกค้า และ จุดแคชเชียร์ ได้จัดทำแผงกั้น หรือ Counter Shield ระหว่างลูกค้า และพนักงาน หรือ ให้พนักงานสวมใส่

Face Shield

2. เพิ่มจุดให้บริการแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อ บริการทุกจุดตั้งแต่บริเวณทางเข้า , บริเวณจุดบริการลูกค้า , จุดแคชเชียร์ และ จุด Ask Me

โดยใช้เป็นระบบเหยียบปั๊ม เพื่อลดการสัมผัส

3. เพื่อเป็นการลดการสัมผัส ณ จุดบริการลูกค้า ทางร้านได้ทำการแยกโต๊ะเซ็นต์เอกสาร ออกจากเคาน์เตอร์ และที่จุดบริการชำระเงิน

ทางแคชเชียร์จะใช้ถาดในการรับส่งธนบัตร หรือ การ์ด และใบเสร็จ ให้ลูกค้า

4. เพิ่มจุดพิเศษสำหรับดูแลผู้อาวุโส ผู้พิการ และหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งจะแยกออกจากจุดให้บริการปกติ โดยจะมีพนักงานเป็นผู้ให้บริการอำนวยความ

สะดวกให้กับลูกค้า เพื่อความรวดเร็ว และลดระยะเวลาการอยู่นอกบ้าน เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการ

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการชำระเงินแบบ Cashless หรือระบบ E-payment

· มาตราการความสะอาดปลอดภัยทุกจุด

1.เช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุก 30 นาที บริเวณจุดสัมผัส ได้แก่จุดบริการลูกค้า จุดเคาน์เตอร์แคชเชียร์ และ อุปกรณ์ต่างๆ

2.กำหนดระยะเวลาในการทำความสะอาดห้องน้ำทุก 30 นาที

3. กำหนดช่วงเวลาการทำความสะอาดร้าน และ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ลูกค้าใช้ เช่นรถเข็น ตระกร้าใส่ของ โดยแอลกอฮอล์ หรือ น้ำยาทำความสะอาด

วันละ 3-4 ครั้ง และทุกสิ้นวันหลังร้านปิดให้บริการ

4. มีมาตราการ การพ่นยาฆ่าเชื้อ ในกรณีพบผู้เสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อเข้ามาใช้บริการที่ร้าน

โดยมาตรการดังกล่าวข้างต้นในรูปแบบ New Normal นี้ ทางไทวัสดุและบ้านแอนด์บียอนด์ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สร้างความมั่นใจทั้งในเรื่องความสะอาด และความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัย ให้กับลูกค้าคนสำคัญของเราเมื่อเข้ามาช้อปปิ้งใช้บริการ รวมถึงมาตรการด้านราคาสินค้าที่ยังคงตรึงราคาสินค้าด้วยมาตรฐานราคาที่แน่นอนมาโดยตลอด มาช้อปปิ้งกับการปลดล็อคสินค้าเพื่อบ้านราคาลดพิเศษในรูปแบบ New Normal ด้วยความมั่นใจ สบายใจ ที่ไทวัสดุ และบ้านแอนด์บียอนด์ หรือเลือกกดช้อปเพลินๆ สบายๆ กับการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ทั้ง 2 แบรนด์ได้ที่ www.thaiwatsadu.com ,Facebook: thaiwatsadu , Line @Thaiwatsadu, www.baanandbeyond.com , Facebook: Baan&Beyond , Line @baanandbeyondth, www.jd.co.th และ Call Center 1308
Comments