Travel & Sport‎ > ‎

Great Food Good Run 2018

posted Dec 23, 2018, 11:10 PM by Maturos Lophong


“บิ๊กฉัตร” โชว์ความฟิตร่วมวิ่งงาน Great Food Good Run 2018 กินดีวิ่งดีลดโรค NCDs ประหยัดงบรักษาพยาบาลเกือบ 6 พันล้าน คนรักสุขภาพกว่า 3 พันคน วิ่งชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี พร้อม ช็อป-ชม-ชิม สินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และเกษตรนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่สนามศุภชลาศัย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ และบริโภคอาหารปลอดภัย Great Food Good Run 2018 พร้อมเดินวิ่งเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร ร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้จัดงาน 6 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย

พลเอก ฉัตรชัย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังการโดยการเดิน-วิ่ง และการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมากว่า 300,000 คนต่อปี โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าวคือการขาดการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม การทานอาหารรสจัด หวานจัด เค็มจัด ของทอด ของมัน การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ประกอบกับการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบและการพักผ่อนน้อยก็เป็นปัจจัยร่วมที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าวด้วยเช่นกัน ซึ่งหากคนไทยหันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และเกษตรนวัตกรรม ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคดังกล่าวได้ แถมยังช่วยให้รัฐบาลลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาลได้เกือบ 6,000 ล้านบาทรองนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมในวันนี้จะประกอบด้วยการเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพทั้งหมด 3 ระยะด้วยกัน คือ ระยะ 3 กิโลเมตร 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน ผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

นอกจากนี้ ภายในงาน ได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพกว่า 70 ร้านค้า เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้คนไทยได้บริโภคอาหารที่ดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้ว ยังสามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร และสามารถขยายตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพได้อีกด้วย โดยแบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนเกษตรอินทรีย์ โซนเกษตรปลอดภัย และโซนเกษตรนวัตกรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพที่เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การดูแลพืชพรรณซึ่งเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหาร การสังเกตฉลาก และการเลือกซื้อวัถุดิบที่มีความปลอดภัย ตลอดจนการดูแลตนเองด้วยการออกกำลังกายโดยใช้สิ่งของที่มีอยู่รอบตัว

ทั้งนี้ รายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่สถานสงเคราะห์คนชรา 12 แห่ง ภายใต้การดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนับสนุนสังคมผู้สูงอายุได้มีสุขภาพที่แข็งแรงจากการบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์
Comments