Travel & Sport‎ > ‎

ทอท. และธนาคารไทยพาณิชย์ แจ้งปิดปรับปรุงลู่ปั่นจักรยาน พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับและความปลอดภัย เพื่อมุ่งหน้าสู่สนามที่ดีกว่า

posted Mar 24, 2017, 3:46 AM by Maturos Lophong   [ updated Mar 24, 2017, 4:04 AM ]

ที่ผ่านมา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประกาศปิดปรับปรุงลู่ปั่นจักรยาน Sky Lane Thailand ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับนักปั่น และการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ รอบสนามที่ครบครันยิ่งขึ้น โดยจะเพิ่มลู่ปั่นใหม่ เพิ่มพื้นที่จอดรถ พร้อมสะพานจักรยาน (Bike Bridge) เชื่อมสู่โครงการจากลานจอดรถระยะยาวของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พัฒนาพื้นผิวลู่วิ่งจ๊อกกิ้ง และศูนย์บริการนักปั่น (Bike Center) ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างประสบการณ์การปั่นให้ดียิ่งขึ้น

นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตามที่ ทอท. ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนรอบเขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อพัฒนาให้เป็นเส้นทางขับขี่จักรยานโดยเฉพาะ มีระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ ทอท.ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และความปลอดภัยของผู้ที่รักการขี่จักรยาน โดยในช่วงแรกมีชื่อเรียกว่า “สนามเขียว” และได้รับความนิยมจากนักปั่นที่มาใช้บริการจำนวนมาก ต่อมา ทอท.จึงได้ร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ ในการยกระดับโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้มีมาตรฐานสูงขึ้น โดยได้ร่วมกันลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเส้นทางจักรยานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ซึ่งได้มีการดำเนินงานร่วมกันเป็น “โครงการลู่ปั่นจักรยานรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” หรือ Sky Lane Thailand โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นจากสังคมของคนปั่นจักรยาน จึงได้มีการพัฒนาลู่ปั่นจักรยานที่ได้มาตรฐานระดับสากล มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น พร้อมจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับกลุ่มผู้มาใช้บริการที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น ทั้งนักปั่นมืออาชีพ และนักปั่นทั่วไป โดยได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นมา ตลอดระยะเวลา 1 ปี 3 เดือนที่โครงการฯ ได้เปิดให้บริการโครงการฯ สามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักปั่นได้สัมผัสอย่างแท้จริง ซึ่งประกอบด้วย ลู่จักรยานรอบใหญ่ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงลู่ปั่นซ้อม การนำ SNAP สายรัดข้อมือที่ใช้เทคโนโลยี RFID มาใช้เพื่อความปลอดภัยและความคล่องตัวของนักปั่น ขยายช่วงเวลาให้บริการ (6.00 น. -19.00 น.) สร้างสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ พื้นที่ลานจอดที่ได้มาตรฐาน สร้างจุดพักในลู่ใหญ่และห้องน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกต่อนักปั่น โดยที่นักปั่นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งปัจจุบัน Sky Lane Thailand นับว่าเป็นหนึ่งจุดหมายปลายทางหลักของนักปั่น จากจำนวนนักปั่นที่มาใช้บริการซึ่งมีถึง 2,000 – 3,000 คนในวันธรรมดา และในวันหยุดสุดสัปดาห์เพิ่มสูงถึง 5,000 – 10,000 คน ซึ่งจะหนาแน่นมากในช่วงเช้าและช่วงเย็น”

ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากสถิติการใช้บริการจะเห็นว่าขีดความสามารถในการรองรับจำนวนนักปั่นที่มีมากขึ้นทุกวันนั้น อาจเริ่มรองรับได้ไม่เพียงพอ ทั้งในส่วนของลู่ปั่น และลานจอดรถซึ่งได้จัดพื้นที่ไว้ 1,500 คัน ทอท. และธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งใจที่จะดำเนินโครงการฯ และพัฒนาโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง สร้างประสบการณ์การปั่นให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งได้มีการวางแผนพัฒนาโครงการฯ อยู่แล้วทั้งการขยายขีดความสามารถในการรองรับนักปั่นและการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่ครบครันยิ่งขึ้น และเพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว ปลอดภัย และเสร็จสิ้นตามแผนงาน ที่วางไว้ กินเวลาการให้บริการน้อยที่สุด โครงการฯ จำเป็นต้องประกาศปิดโครงการฯ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน เป็นต้นไป เพื่อปรับปรุงลู่ปั่นจักรยานและส่วนอื่นๆ รอบสนาม และจะเปิดบริการใหม่อีกครั้งในกลางเดือนพฤศจิกายน 2560 หรือเป็นเวลาราว 7 เดือนครั้งนี้นับว่าเป็นระยะเวลาที่ไม่นานเมื่อเทียบกับการปิดปรับปรุงครั้ง สนามเขียว (ซึ่งในครั้งนั้นใช้เวลาปิดปรับปรุง 6 เดือน) และยิ่งคุ้มค่ากับการรอคอยเมื่อเทียบกับสิ่งใหม่ๆ ที่จะมีเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย และที่สำคัญเรายังคงให้บริการนักปั่นและประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย”

ทอท. และธนาคารไทยพาณิชย์ ได้เผยถึงสิ่งใหม่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะมีเพิ่มเติมเมื่อกลับมาเปิดให้บริการ ประกอบด้วย

· เพิ่มลู่ปั่นใหม่ คู่ขนานไปกับลู่ปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักปั่นหลากหลายสไตล์ และจะช่วยรองรับจำนวนนักปั่นที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งลดการเกิดอุบัติเหตุในสนาม

· เพิ่มพื้นที่จอดรถพร้อมสะพานจักรยาน (Bike Bridge) เชื่อมสู่โครงการฯ : จากลานจอดรถระยะยาวของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีพื้นที่จอดรถมากถึง 3,500 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่จอดรถซึ่งอาจไม่เพียงพอ และเมื่อจอดรถแล้วสามารถปั่นจักรยานเข้ามายังสนามได้ทันที

· เพิ่มจุดปฐมพยาบาลที่จุดพักที่ 2 ในลู่ใหญ่

· สร้างจุดนั่งพักที่มีหลังคาใกล้ลู่ปั่นเล็ก : เนื่องจากตอนนี้มีเด็กๆ มาปั่นที่ลู่เล็กกันมากขึ้น เราจึงจัดพื้นที่นั่งพักนี้ให้พ่อแม่ได้ดูแลลูกระหว่างปั่นอย่างใกล้ชิดมากขึ้น

· พัฒนาพื้นผิวลู่วิ่งจ๊อกกิ้ง ที่ขนานไปกับลู่ปั่นเล็กให้มีพื้นผิวที่ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น

· ศูนย์บริการนักปั่น (Bike Center) ซึ่งประกอบด้วย ฟู้ดคอร์ท ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม ร้านอุปกรณ์จักรยาน ร้านฝากและซ่อมจักรยาน

ก่อนที่ Sky Lane Thailand จะปิดปรับปรุงในวันที่ 11 เมษายนนี้ ทอท. และธนาคารไทยพาณิชย์ เตรียมจัดกิจกรรมปั่นส่งท้าย ในวันที่ 8-9 เมษายน 2560 นับเป็นงานที่ท่านจะได้มาพบปะเพื่อนนักปั่น และรับของที่ระลึกจากโครงการฯ จึงอยากเชิญชวนท่านนักปั่นมาร่วมปั่นและร่วมกิจกรรมกับเราครั้งนี้ ก่อนกลับมาเจอกันอีกครั้งกลางเดือนพฤศจิกายน 2560สามารถติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงโครงการฯ และประกาศอื่นๆ อย่างเป็นทางการ ได้ที่ Facebook fan page Sky Lane Thailand สำหรับนักปั่นที่มองหาเส้นทางปั่นใหม่ๆ ในช่วงที่โครงการ Sky Lane Thailand ปิดปรับปรุงนั้น ขอเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ Bike.SCB ซึ่งมีการแนะนำเส้นทางปั่นอื่นๆ พร้อมทั้งให้นักปั่นสามารถแชร์เส้นทางปั่นใหม่ๆของท่านเองได้ด้วย ก่อนจะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ Sky Lane Thailand
Comments